W jks adwokaci zależy nam na znalezieniu
optymalnego rozwiązania przedstawionego problemu.

Nie boimy się skomplikowanych spraw, cenimy ambitne zagadnienia i niekonwencjonalne sposoby dochodzenia
do właściwego rezultatu.

Jesteśmy świadomi, że każda sprawa wymaga innego podejścia.
W sprawach gospodarczych zawsze staramy się poznać specyfikę danej branży, by lepiej zrozumieć potrzeby klienta. Profesjonalizm i oddanie sprawie są dla nas największą wartością.

Pracujemy dla Ciebie.

praktyka

Postępowanie sądowe

Cywilne postępowanie
sądowe i mediacyjne

 • reprezentacja klientów przed sądami
  wszystkich instancji
 • opracowywanie strategii procesowych
 • ADR, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji
 • przygotowywanie opinii prawnych dla potrzeb
  konkretnej sprawy
Spory sądowe

Transgraniczne
spory sądowe

 • analiza możliwości dochodzenia roszczenia przed
  właściwym forum
 • opracowywanie szczegółowych strategii procesowych
 • koordynacja postępowań sądowych i pozasądowych
  toczących się zagranicą
 • stała współpraca z prawnikami z UE (Niemcy, Włochy,
  Francja) i USA
Umowy gospodarcze

Umowy w obrocie
gospodarczym

 • przygotowywanie projektów umów, ze szczególnym
  uwzględnieniem branży budowlanej i FMCG
 • analiza i opiniowanie projektów umów dostarczonych
  przez klienta, również pod kątem podatkowym
 • umowy w obrocie międzynarodowym,
  w tym umowy wielojęzyczne
 • doradztwo w zakresie wyboru prawa
Postępowanie karne

Postępowanie karne

 • obrona w postępowaniu karnym i karnoskarbowym
 • reprezentacja pokrzywdzonych, oskarżycieli
  posiłkowych i innych stron postępowania
 • analiza sytuacji klienta pod kątem odpowiedzialności
  karnej i karnoskarbowej
Postępowanie karne

Doradztwo
prawno-podatkowe

 • opracowywanie strategii optymalizacyjnych
 • postępowania przed organami skarbowymi
 • reprezentacja klienta w postępowaniu
  sądowoadministracyjnym
 • zwroty podatku VAT

zespół

Kancelarię JKS Adwokaci tworzy zespół trojga partnerów – adwokatów, a także kadra współpracowników, ekspertów w swoich dziedzinach. Kancelarię wspomaga również wykwalifikowany personel pomocniczy. Wspólnymi siłami zespół JKS jest w stanie podjąć się nawet najambitniejszych wyzwań.

wspólnicy

of counsel

 • Adwokat Kraków zdjęcie 1

  Marta I. Jagła

  Adwokat, absolwent UJ (2005) oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UWr
  i Chicago-Kent College of Law (2012)

  Członek Krakowskiej Izby Adwokackiej od 2007 r.

  Mec. Marta Jagła przez szereg lat współpracowała z krakowskimi kancelariami adwokatów i radców prawnych. W swojej praktyce zajmuje się prawem rodzinnym, zarówno sprawami rozwodowymi,
  jak i dotyczącymi władzy rodzicielskiej
  i alimentów. Zajmuje się prawem pracy. Doświadczenie w tym obszarze zdobywała już w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej (Sekcja Prawa Pracy), działającej przy Uniwersytecie Jagiellońskim. W dziedzinie sporów sądowych zajmuje się również roszczeniami o odszkodowanie
  i zadośćuczynienie, w tym dotyczącymi błędów lekarskich.
  Ponadto Mec. Marta Jagła ma wieloletnie doświadczenie w obsłudze transakcji na rynku nieruchomości, zarówno w zakresie aspektów cywilnoprawnych, jak
  i administracyjnoprawnych. Zajmuje się analizowaniem umów deweloperskich, a także trudni się doradztwem na rzecz wspólnot mieszkaniowych. Pracowała jako
  in-house lawyer w międzynarodowej sieci handlowej, gdzie zdobyła bardzo bogate doświadczenie w sporządzaniu i opiniowaniu umów w wielu dziedzinach prawa, w szczególności
  w branży FMCG.

  Języki: angielski.

  Michał P. Kaczmarzyk

  Adwokat, absolwent UJ (2005) oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UWr
  i Chicago-Kent College of Law (2012)

  Członek Krakowskiej Izby Adwokackiej od 2007 r.

  W swojej praktyce koncentruje się
  na prawie cywilnym, w szczególności na prawie spadkowym. Zajmuje się również prawem rodzinnym.
  Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, zwłaszcza w reprezentacji przedsiębiorców w sprawach gospodarczych. Od lat z sukcesem zajmuje zastępstwem procesowym
  w sprawach związanych z roszczeniami z tytułu ustawowej odpowiedzialności solidarnej generalnych wykonawców
  i inwestorów w ramach realizacji umów o roboty budowlane. Dzięki kilkuletniej pracy w charakterze in-house lawyer
  w firmie z branży budowlanej łączy umiejętności zawodowe z biznesową perspektywą. Ma również doświadczenie w postępowaniach sądowych o charakterze transgranicznym. Doradzał polskiemu klientowi w zakresie strategii procesowej w sporze sądowym przeciwko producentowi maszyn
  z Pensylwanii, współpracując
  z prawnikami z USA, a także obsługuje klientów zagranicznych w sprawach związanych z restytucją mienia
  w Polsce. Zajmuje się wieloaspektowym doradztwem
  na rzecz instytucji kultury i twórców,
  w tym w zakresie praw autorskich i podatków.

  Języki: angielski, francuski.

  Joanna Szpiega-Bzdoń

  Adwokat - absolwent UJ (2003) i Podyplomowego Studium Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym MISTiA (2005) oraz XXIV-ej Szkoły Mediacji – KSM (2005).

  Członek Krakowskiej Izby Adwokackiej od 2008 r. Mediator w Centrum Mediacyjnym przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

  Specjalizuje się w prawie karnym
  i postępowaniach sądowych. Reprezentuje klientów w procesach dotyczących realizacji umów
  i w sporach z zakresu prawa rzeczowego. Prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców.
  Interesuje się prawem pracy. Prawnicze doświadczenie zawodowe zdobywała w instytucjach publicznych
  i podmiotach prywatnych. Wykładowca i organizator szkoleń dla organizacji pozarządowych. Jest autorką artykułów prasowych, współtwórcą programów
  i projektów społecznych. Otrzymała dyplom uznania w konkursie UMK
  „Jak skutecznie przeciwdziałać przemocy w rodzinie - Niebieska Karta” (2004). Mecenas Joanna Szpiega-Bzdoń jest pionierem
  w zakresie popularyzowania wiedzy
  na temat zjawiska mobbingu. Jest członkiem Związku Kynologicznego
  w Polsce oraz jednym z nielicznych ekspertów z zakresu prawa kynologicznego.

  Języki: włoski.

 • Adwokat Kraków zdjęcie 2

  Richard H. Maurer

  Of counsel, absolwent Georgetown University Law Center, Washington, DC (1993) oraz Juilliard School, New York, NY (1989).

  Uprawniony do wykonywania zawodu w Stanach: Nowy Jork, New Jersey
  i Pensylwania, a także przed Sądem Najwyższym Stanów Zjednoczonych. Przed rozpoczęciem prywatnej praktyki w 2011 r. Richard został partnerem
  w dużej firmie prawniczej w Filadelfii. Richard posiada dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, począwszy od działania
  w imieniu Ford Motor Company
  w sprawie związanej
  z odpowiedzialnością za produkt niebezpieczny, do reprezentacji przedsiębiorstw z branży stoczniowej
  w sprawach odszkodowawczych. Richard jest również autorem artykułów dotyczących zniesławienia
  w internecie, czy odpowiedzialności współsprawców przestępstw. Richard jest w stanie przeprowadzić zagranicznych klientów przez labirynt amerykańskiego sądownictwa, zapewniając racjonalne ekonomicznie sposoby osiągnięcia pomyślnych rezultatów w systemie, w którym jakość usług prawnika jest podstawą sukcesu.

  Języki: angielski, niemiecki, koreański, włoski.

kariera

Mamy świadomość, że gwarancją sukcesu jest stały rozwój. Nasz
zespół jest otwarty na podejmowanie wspólnych działań.

Jesteśmy gotowi do współpracy
zarówno z doświadczonymi praktykami prawa,
zwłaszcza w swoich dziedzinach,
jak i młodymi prawnikami u progu kariery zawodowej.

Wszystkich zainteresowanych podjęciem wspólnych wyzwań
prosimy o kontakt: kariera@jksadwokaci.pl

aktualności

Google Business View w naszym biurze

+ więcej

Mediacja

+ więcej

Z wokandy - ZASIEDZENIE

+ więcej