Aktualności

Zdjęcie aktualności
Mediacja
10 lutego 2014

Z ogromną przyjemnością informujemy, że adw. Joanna Szpiega-Bzdoń, została wpisana na listę stałych mediatorów Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Centrum Mediacyjne zostało powołane uchwałą Nr 59/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 roku. Statutowym celem Centrum jest propagowanie i rozpowszechnianie idei mediacji wśród członków samorządu adwokackiego oraz w  społeczeństwie, a także edukacja w zakresie mediacji. Więcej informacji na stronie Centrum: http://centrummediacji.nra.pl